عنوان مقاله : اطلاعات گمرکی و ترخیص

کارت بازرگانی سندی است که به موجب آن می توان در صادرات و واردات کالا فعالیت داشت کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها بنام متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی (ایرانی و غیر ایرانی) اشخاص حقوقی، صادر و پس از تایید توسط وزارت بازرگانی معتبر می باشد. ضوابط و شرایط و نحوه تمدید آن طبق آیین نامه اجرائی است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
اشخاص و کالاهای ذیل نیاز به ارائه کارت بازرگانی ندارند:
۱- شرکتهای تعاونی مرزنشینان: برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده های مرز نشین طبق فهرست مربوطه و به تعداد مقدار و ارزش تعیین شده در ازای صادرات انجام شده توسط تعاونی.
۲- ملوانان ایرانی شاغل: در شناورهائی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند.
۳- پیله وران: برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و اخذ مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوطه.
۴- کارگران ایرانی: شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی.
۵- کالاهائی که ورود آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد. (نمونه بی بهاء)
۶- کالاهای مسافری: کالاهایی که توسط مسافر وارد کشور و یا ارسال می گردد.
۷- کالاهایی که از طریق پست وارد می شوند. (امانات پستی)