عنوان مطلب : لزوم ارسال میزان مطالبات توسط شرکت های تجهیزات پزشکی به منظور ارزیابی

مدیر عامل محترم کلیه شرکتهای تجهیزات پزشکی
با اهدا سلام؛ احتراماً با عنایت به این که این اداره کل درحال ارزیابی میزان مطالبات شرکت های تجهیزات پزشکی از مراکز درمانی دانشگاه های علوم پزشکی است، مزید امتنان است دستور فرمایند میزان مطالبات آن شرکت از دانشگاه ها و مراکز درمانی که ناشی از محل قیمت های تعیین شده از سایت imed است را در قالب جدول ذیل حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/02/26 را به این اداره کل اعلام فرمایند.
 

ردیف نام مرکز درمانی/دانشگاه میزان طلب بابت تاریخ تحویل به مرکز درمانی شماره فاکتور
           * لطفاً برای هر فاکتور یک ردیف تکمیل گردد.
دکتر رضا مسائلی
مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی