عنوان مطلب : دعوت به مناقصه تامین تجهیزات پزشکی برای اداره بهداشت سریلانکا

فرصت شرکت در مناقصه تامین تجهیزات پزشکی برای اداره بهداشت سریلانکا تا 26 تیر 1397

دعوت به مناقصه تامین تجهیزات پزشکی برای اداره بهداشت سریلانکا
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت با توجه به اعلام امور بین الملل وزارت بهداشت، شرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشکی ایرانی تا 26 تیرماه 1397 فرصت دارند تا در مناقصه تامین تجهیزات پزشکی برای اداره بهداشت سریلانکا شرکت نمایند.

مشاهده و دریافت اسناد مناقصه تامین تجهیزات پزشکی برای اداره بهداشت سریلانکا