عنوان مطلب : فراخوان بروز رسانی اطلاعات شرکت‌های ثالث خدمات پس از فروش در پورتال اداره کل تجهیزات پزشکی

فراخوان بروز رسانی اطلاعات شرکت‌های ثالث خدمات پس از فروش در پورتال اداره کل تجهیزات پزشکی منتشر گردید.

فراخوان بروز رسانی اطلاعات شرکت‌های ثالث خدمات پس از فروش در پورتال اداره کل تجهیزات پزشکی

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس زینب قرائی معاون اداره مهندسی و نگهداری گفت: در راستای بهینه نمودن خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی به مراکز درمانی کشور و دسترسی سریع به اطلاعات شرکت های ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش، اطلاعات شرکت‌های مذکور در پورتال اداره کل تجهیزات پزشکی در حال بروزرسانی می باشد.
وی افزود: تا تاریخ 97/4/17 شرکت های ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش می بایست نسبت به ارائه اطلاعات کامل شرکت خود شامل: آدرس، شماره تلفن، شماره فکس و پست الکترونیکی به اداره کل تجهیزات پزشکی اقدام نمایند.