عنوان مطلب : ساعات مراجعه حضوری ارباب رجوع به اداره کل تجهیزات پزشکی

به منظور تنظیم وقت برای رسیدگی به پرونده ها، ساعات مراجعه حضوری ارباب رجوع به اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام گردید.

ساعات مراجعه حضوری ارباب رجوع به اداره کل تجهیزات پزشکی
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت با توجه به اهمیت تعیین سیاست ارزی حوزه تجهیزات جهت تسهیل و تریع در رسیدگی به پرونده ها توسط کارشناسان مرتبط، ساعات مراجعه حضوری ارباب رجوع به اداره کل تجهیزات پزشکی، هر روز (به غیر از ایام تعطیل رسمی) از ساعت 8:30 صبح لغایت 13 ظهر می باشد.

لازم به ذکر است امکان درج درخواست یادداشت الکترونیکی(تیکت) و مشاهده الکترونیکی چرخه ارجاعات تیکت و پرونده های ثبت بدون لزوم به مراجعه حضوری همچون گذشته در پورتال اداره کل تجهیزات پزشکی برقرار می باشد.