عنوان مطلب : پروتزها افزایش قیمت نداشته اند/ برنامه ریزی برای تامین به موقع تجهیزات پزشکی در راس برنامه های وزارت بهداشت قرار دارد

پروتزهای زانو و لگن افزایش قیمت نداشته اند. مراکز درمانی مانند گذشته، پروتزهای زانو را در اختیار داشته و بیماران از این لحاظ با مشکلی روبرو نیستند.

پروتزها افزایش قیمت نداشته اند/ برنامه ریزی برای تامین به موقع تجهیزات پزشکی در راس برنامه های وزارت بهداشت قرار دارد
دکتر رضا مسائلی در گفت و گو با وبدا، درخصوص پروتز مفصل اظهار داشت: درحال حاضر بهترین و با کیفیت ترین محصولات پروتز زانو در کشور به ثبت رسیده است و برای بیمارانی که به این پروتزها نیاز دارند، مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه پروتزهای زانویی که از لحاظ مشخصات فنی، کیفیت پایین تری دارند، اجازه ورود به کشور را ندارند، تاکید کرد: تجهیزات پروتز زانوی مصرفی در بیمارستان های کشور، از با کیفیت ترین محصولات دنیا هستند.

مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل تجهیزات پزشکی با اشاره به اینکه قیمت هر پروتز زانو هفت و نیم میلیون تومان است، افزود: پروتزهای مصرفی در طرح تحو ل سلامت، تحت حمایت بیمه قرار گرفته و بیمه هزینه های مربوطه را پرداخت می کند.

دکتر مسائلی تصریح کرد: نکته بعدی این است که پروتزهای مصرفی در قالب طرح تحول سلامت قیمت گذاری شده اند و تحت نظارت های قیمتی بوده و با نوسانات ارز، افزایشی قیمتی در این زمینه وجود نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: اینکه در برخی اخبار شایع شده که بیمار به واسطه گرانی پروتز از مصرف آن بی بهره مانده و تنها متمولان می توانند آنها را تهیه کنند، صحت ندارد، چراکه پروتزهای زانو و لگن افزایش قیمت نداشته اند.

مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل تجهیزات پزشکی با بیان اینکه ارز سیستم بانکی در اختیار تمامی اقلام تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی از جمله تجهیزات ارتوپدی و پروتز زانو قرار می گیرد، اظهار داشت: قیمت گذاری تجهیزات پزشکی هم براساس تخصیص ارز سیستم بانکی صورت می گیرد کما اینکه در 4 سال اخیر، تامین کنندگان تجهیزات پزشکی مانند گذشته، به تامین تجهیزات پزشکی و ارتوپدی فعالیت داشتند.

وی با تاکید بر اینکه کشور با کمبود پروتز زانو روبرو نشده است، خاطرنشان کرد: مراکز درمانی مانند گذشته پروتزهای زانو را در اختیار داشته و بیماران از این لحاظ با مشکلی روبرو نیستند.

دکتر مسائلی درخصوص تامین تجهیزات پزشکی بیان کرد: برنامه ریزی برای تامین به موقع تجهیزات پزشکی در راس برنامه های وزارت بهداشت قرار دارد و این موضوع به صورت روزانه در جلسات کاری رصد می شود.

وی ادامه داد: در سامانه الکترونیک اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، در سایت imed.ir نیز، زیرساختی فراهم شده که به صورت سیستمی، پیش بینی های مربوط به فراهم آوری تجهیزات پزشکی و گزارش دهی دانشگاه ها اطلاع رسانی شده و پیرو آن، اشکالات موجود در اسرع وقت پیگیری می شود.

دکتر مسائلی با بیان اینکه درحال حاضر دو شرکت ایرانی به تولید پروتز زانو و لگن فعالیت دارند، یادآور شد: به جز دو شرکت ایرانی تولیدکننده پروتز، 24 شرکت تامین کننده در زمینه پروتز زانو و 25 شرکت تامین کننده در زمینه پروتز لگن در کشور فعالیت دارند.