عنوان مطلب : لیست کدهای بازنگری شده ثبت سفارش های ارسال شده به وزارت صمت جهت تخصیص ارز

کدهای ثبت سفارش بازنگری شده با تعیین اولویت گروه کالایی در تاریخ های 97/4/31 و 97/5/1 برای وزارت صمت ارسال شد.

لیست کدهای بازنگری شده ثبت سفارش های ارسال شده به وزارت صمت جهت تخصیص ارز
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس رویا شهبازی سرپرست اداره فناوری اطلاعات گفت: تمامی پرونده های ثبت سفارش استعلام شده از وزارت صنعت و معدن، تجارت جهت تعیین اولویت گروه کالایی حوزه تجهیزات پزشکی در کمیته ارزی بررسی شده و در تاریخ های 97/4/31 و 97/5/1 پاسخ استعلام به وزارت صمت ارسال شده است.
وی افزود: متقاضیان می توانند از فایل پیوست کدهای ثبت سفارش های ارسال شده را مشاهده نموده و منتظر اعمال در سامانه جامع از سوی وزارت صمت باشند.
مهندش شهبازی در پایان گفت: لازم به یادآوری است که جهت ادامه فرآیند برای تخصیص ارز در این مرحله، نیازی به اقدام از سوی متقاضی در سامانه جامع یا در اداره کل نمی باشد.
مشاهده فایل کدهای ثبت سفارش شده تاییدشده ارسالی به وزارت صمت