عنوان مطلب : ثبت سفارش با منشاء یورو هالک بانک Halk Bank در سامانه "اعلام مشکلات ثبت سفارش، بانکی و گمرک" پایگاه اطلاع رسانی imed

ثبت نام ثبت سفارش با منشاء یورو هالک بانک در سامانه اعلام مشکلات ثبت سفارش، بانکی و گمرک imed حداکثر تا پایان وقت اداری فردا دوشنبه 1397/05/08

ثبت سفارش با منشاء یورو هالک بانک Halk Bank در سامانه
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، از شرکت هایی که بانک های سامان، خاورمیانه، پارسیان و پاسارگاد به عنوان کارگزار آنها می باشند، و ثبت سفارش با منشاء یورو هالک بانک با اولویت یک کالایی دارند، تقاضا می گردد نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه اعلام مشکلات ثبت سفارش، بانکی و گمرک در پایگاه اطلاع رسانی  imed ، حداکثر تا پایان وقت اداری فردا دوشنبه 1397/05/08 ثبت نام نمایند.