عنوان مطلب : فهرست شرکت‌های برتر در فاز هفتم رتبه بندی خدمات پس از فروش شرکت‌های تجهیزات پزشکی

فهرست شرکت‌های برتر در فاز هفتم رتبه بندی خدمات پس از فروش توسط اداره مهندسی و نگهداری اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت منتشر شد.

فهرست شرکت‌های برتر در فاز هفتم رتبه بندی خدمات پس از فروش شرکت‌های تجهیزات پزشکی
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس نسیم تربتی سرپرست اداره مهندسی و نگهداری گفت: فهرست شرکت‌های برتر در فاز هفتم رتبه بندی خدمات پس از فروش توسط اداره مهندسی و نگهداری اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت منتشر شد.
وی افزود: پیرو اعلام نتایج فاز هفتم رتبه بندی خدمات پس از فروش شرکت‌های تجهیزات پزشکی در تاریخ 1397/03/23 از طریق پورتال imed، فهرست شرکت‌هایی که موفق به اخذ رتبه‌ 1 و یا 2 شده‌اند، به عنوان رتبه‌های برتر منتشر گردید.
مهندس تربتی بیان کرد: در فاز هفتم رتبه بندی خدمات پس از فروش، 99 شرکت در 33 گروه کالایی متفاوت ثبت نام نمودند که در مجموع 189 درخواست اخذ رتبه را به همراه داشت و از تعداد کل درخواست‌های ثبت شده، 82 درخواست در رتبه‌های 1 و 2 و 107 درخواست در رتبه‌های 3 و 4 قرار گرفتند.
مشاهده فهرست شرکت‌های برتر در فاز هفتم رتبه بندی خدمات پس از فروش