عنوان مطلب : لیست کدهای بازنگری شده ثبت سفارش های جدید ارسال شده به وزارت صمت جهت تخصیص ارز

کدهای ثبت سفارش بازنگری شدهجدیدبا تعیین اولویت گروه کالایی برای وزارت صمت ارسال شد.

لیست کدهای بازنگری شده ثبت سفارش های جدید ارسال شده به وزارت صمت جهت تخصیص ارز
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس رویا شهبازی سرپرست اداره فناوری اطلاعات گفت: تمامی پرونده های ثبت سفارش استعلام شده جدید از وزارت صنعت و معدن، تجارت جهت تعیین اولویت گروه کالایی حوزه تجهیزات پزشکی در کمیته ارزی بررسی شده و پاسخ استعلام به وزارت صمت ارسال شد.
وی افزود: متقاضیان می توانند از فایل پیوست ، کدهای ثبت سفارش های ارسال شده را مشاهده نموده و منتظر اعمال در سامانه جامع از سوی وزارت صمت باشند.
مهندش شهبازی در پایان گفت: لازم به یادآوری است که جهت ادامه فرآیند برای تخصیص ارز در این مرحله، نیازی به اقدام از سوی متقاضی در سامانه جامع یا در اداره کل نمی باشد.
مشاهده فایل کدهای ثبت سفارش تاییدشده جدید، ارسالی به وزارت صمت