عنوان مطلب : راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات مطالبات شرکت های تجهیزات پزشکی از مراکز درمانی در پورتال imed

 سامانه ثبت اطلاعات مطالبات شرکت های تجهیزات پزشکی از مراکز درمانی در پورتال imed راه اندازی شد.

راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات مطالبات شرکت های تجهیزات پزشکی از مراکز درمانی در پورتال imed
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، دکتر رضا مسائلی مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی گفت، پیرو راه اندازی سامانه مطالبات در دسترسی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور جهت ثبت بدهی های خود به شرکت های تجهیزات پزشکی در پورتال imed،  متناظر این سامانه، دسترسی در کارتابل شرکت های تجهیزات پزشکی ایجاد گردید تا پس از این تامین کنندگان تجهیزات پزشکی بتوانند اطلاعات مطالبات خود را از مراکز درمانی در این سامانه ثبت نمایند.
وی افزود از امروز کلیه تولیدکنندگان و تامین کنندگان تجهیزات پزشکی می توانند با مراجعه به کارتابل الکترونیکی خود در پورتال imed ، در لینک مطالبات از دانشگاه ها، نسبت به ثبت مطالبات خود اقدام نمایند.
دکتر مسائلی در پایان گفت با توجه به راه اندازی سامانه مذکور، شرکت ها می بایست به درستی نسبت به درج اطلاعات اقدام نمایند تا در پایش اطلاعات اعلامی با اطلاعات درج شده مراکز درمانی، عدم تطابق اطلاعات وجود نداشته باشد.