عنوان مطلب : عدم نیاز به مجوز جداگانه از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت صدور جواز تاسیس و احداث فضاهای تولیدی

شرکت های تولیدی نیازی به دریافت مجوز جداگانه از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت صدور جواز تاسیس و احداث فضاهای تولیدی خود ندارند.

عدم نیاز به مجوز جداگانه از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت صدور جواز تاسیس و احداث فضاهای تولیدی
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، آقای دکتر رضا مسائلی مشاور وزیر و مدیر کل تجهیزات پزشکی گفت: پیرو بهبود اجرای مفاد قانون بهبود فضای کسب و کار و همچنین حذف فرآیندها و استعلام های غیرضروری متقاضیان احداث واحدهای تولید تجهیزات پزشکی در شهرک های صنعتی مراتب طی نامه شماره 11551/664 مورخ 14/05/97 به وزارت صنعت معدن و تجارت سراسر کشور درخصوص عدم نیاز به مجوز جداگانه از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت صدور جواز تاسیس و احداث فضاهای تولیدی اعلام گردید.

ضمنا در متن نامه مذکور اشاره شده است که برای اطمینان از ایمنی و عملکرد تجهیزات پزشکی که با سلامت جامعه ارتباط دارد، صدور پروانه بهره برداری پس از صدور پروانه ساخت از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کفایت می کند.