عنوان مطلب : مصوبات ستاد اقتصادی دولت بابت کالاهای اساسی، پزشکی و ضروری

مصوبات ستاد اقتصادی دولت در خصوص کالاهای اساسی، پزشکی و ضروری از سوی رئیس جمهمور به وزیر بهداشت ابلاغ شد.

مصوبات ستاد اقتصادی دولت بابت کالاهای اساسی، پزشکی و ضروری
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، رئیس جمهمور طی نامه ای مصوبات ستاد اقتصادی دولت کالاهای اساسی، پزشکی و ضروری را به وزیر بهداشت ابلاغ کرد.

مشاهده نامه رئیس جمهور به وزیر بهداشت در خصوص مصوبات ستاد اقتصادی دولت بابت کالاهای اساسی، پزشکی و ضروری