عنوان قانون : اسناد مورد نیاز برای واردات کالا و ترخیص کالا

اسناد و مدارک نقش مهمی در صادرات و واردات دارند. به خصوص در مورد واردات، در دسترس بودن اسناد حقوقی، صحت اطلاعات موجود در اسناد و همچنین به موقع ارائه کردن اسناد و ثبت درخواست های لازم برای ترخیص کالا از گمرک بسیار مهم است و در روند ترخیص کالا تاثیر مستقیم دارد. هر گونه تاخیر در ثبت یا عدم دسترسی به اسناد می تواند فرآیند ترخیص کالا را به تاخیر بیاندازد و به این ترتیب، وارد کننده نه تنها خسارت تاخیر در تخلیه کشتی را متحمل می شود، بلکه فرصت های تجاری را نیز از دست می دهد.

برای ترخیص کالا از گمرک وارد کننده باید مجموعه ای از اسناد را که مربوط به خطوط هوایی، خطوط حمل و نقل و همچنین اسناد گمرکی را فراهم کند و نمایندگی ترخیص از طرف وارد کننده آن را ارائه دهد.

فاکتور تجاری – این سند مهم ترین سندی است که در حقیقت گواهینامه فروش را ارائه می دهد و شامل توضیحاتی نظیر قیمت گذاری یا ارزش محموله است.

ارزش گذاری گمرکی بر اساس صورتحساب تجاری است. گمرک همچنین نرخ های پرداخت شده در صورتحساب تجاری را تایید می کند و می تواند نرخ های استفاده شده را مورد پرسش قرار دهد و در مورد حقوق و عوارض گمرکی تصمیم بگیرد.

فهرست بسته بندی – لازم است که علامت های حمل و نقل را در تمام محموله ها درج کنید؛ جزئیات تعداد قطعه های حمل و نقل، ابعاد آنها، علامت های حمل و نقل، وزن ناخالص و خالص هر یک از بسته ها و تعداد واحدهای موجود در هر محموله در کاتالوگی فهرست می شود.

در این صورت حساب لیست تمام بسته ها آورده می شود و می توان تشخیص داد که هر بسته متعلق به کدام محموله است.

گواهی مبدا – با برخی توافقنامه های دو جانبه و توافقنامه چند جانبه می توان از تعرفه های مطلوب گمرکی برای عوارض گمرکی  واردات کالا  استفاده کرد. در چنین مواردی وقتی محموله ها از کشورهای عضو صادر می شود، نمایندگی صادر شده، گواهی مبدا را به وارد کننده برای ارسال به گمرک صادر می کند. براساس این گواهینامه، اداره گمرک کشور وارد کننده کالا را طبق برنامه خاص طبقه بندی و راهنمایی می کند.

بارنامه و بارنامه هوائی – بارنامه سندی است که  با توجه به شرایط فروش توسط مجموعه حمل و نقل آن صادر می شود و گواهی می کند که محموله ای که تحت فاکتور خاص از طرف صادر کننده یا وارد کننده ارسال می شود شامل چه مواردی است. “بارنامه کشتی” معمولا به بارنامه ای اطلاق می شود که سند مربوط به حمل با کشتی  باشد. این یکی از اسناد مورد نیاز برای مذاکره درباره میزان پرداختی وارد کننده به صادر کننده است. بارنامه هوایی سند حمل و نقلی است که توسط یک شرکت هواپیمایی یا یک حمل و نقل هوایی صادر می شود؛ در مورد جابجایی محموله از راه جاده، باید یک بارنامه حمل و نقل جاده ای صادر شود. بلاخره با توجه به به نوع حمل و نقل، یکی از این اسناد باید همراه با صورتحساب تجاری و لیست بسته بندی به گمرک برای ترخیص ارائه شود.